Informacje i porady o dietach

Białaczka jak ją leczyć?

białaczka

Białaczka to choroba, która kojarzy się z czymś bardzo groźnym, z czymś najgorszym. Należy jednak pamiętać, że mimo wszystko diagnoza mówiąca o wystąpieniu białaczki nie jest żadnym wyrokiem. Z białaczką bowiem można bardzo skutecznie walczyć. Jeśli mowa jest o białaczce, to inaczej mówiąc można również użyć stwierdzenia, iż jest to rak krwi. Istnieją bardzo różne rodzaje białaczki, a tym samym powiedzenie, że dana osoba zachorowała właśnie na tę chorobę, jeszcze niczego nie wyjaśnia. Możemy bowiem mieć do czynienia z białaczką ostrą, z białaczką przewlekłą, limfatyczną czy też z białaczką szpikową.

 

Jakie objawy ma białaczka

 

Warto również podkreślić to, że białaczka wcale nie musi dawać jednoznacznych objawów. Tym samym jej zdiagnozowanie wcale nie jest czymś łatwym i może nie być takie oczywiste. Ma to oczywiście przełożenie na to, że tak naprawdę owa diagnoza może być postawiona bardzo późno. Do podstawowych przyczyn występowania białaczki należy na pewno zaliczyć kwestie związane z genetyką. Poza tym także można mówić chociażby o uszkodzeniu szpiku kostnego przez różnego typy promieniowanie jonizujące, możemy wskazać na leki cytostatyczne, na różnego rodzaju substancje chemiczne wpływające na człowieka czy też na oddziaływanie wirusów, które może bezpośrednio doprowadzić do powstania białaczki.

Rodzaje białaczki

 

Każdy rodzaj białaczki może mieć swoje określone objawy. Nie są one łatwe do rozpoznania, aczkolwiek jeśli owe objawy utrzymują się nieco dłużej, to powinno to daną osobę skłonić do wizyty lekarskiej. Niezbędne w takiej sytuacji okazuje się oczywiście wykonanie określonych badań krwi, które mogą dać odpowiedź na to, co dolega i mogą dać podejrzenie wystąpienia któregoś z rodzajów białaczki.

Jeśli mowa jest o pewnych ogólnych objawach, które towarzyszą białaczce, to wskażemy chociażby na długo utrzymującą się gorączkę, wskażemy na ogólne osłabienie jak również na bóle w stawach oraz w mięśniach. Poza tym również białaczce będzie towarzyszyć niedokrwistość, która będzie możliwa do zdiagnozowania właśnie poprzez wykonanie badań krwi. Każdy rodzaj białaczki ma swoje odrębne objawy i jest ich znacznie więcej niż te wymienione powyżej. W odniesieniu do każdego rodzaju białaczki należy także mówić o odrębnym sposobie leczenia. Tutaj bowiem nie ma jednego utartego sposobu na to, aby poradzić sobie z tą chorobą. W niektórych przypadkach białaczka wymaga przeprowadzenia przeszczepu szpiku kostnego, w innych przypadkach mamy do czynienia z koniecznością zastosowania chemioterapii. W niektórych przypadkach mamy także do czynienia z lekką terapią z zastosowaniem pewnych leków, która to terapia nie będzie mocno obciążająca dla ludzkiego organizmu jak chociażby w przypadku chemioterapii. W żadnym przypadku jednakże nie wolno lekceważyć objawów, które utrzymują się przez znaczny czas, gdyż zazwyczaj oznacza to poważne schorzenie.

By: Aneta R.