Informacje i porady o dietach

Skuteczniejsza opieka medyczna

Starzejące się społeczeństwo i rosnąca liczba chorób przewlekłych stawiają przed systemami opieki medycznej w Europie wiele wyzwań. W tym kontekście e-zdrowie, czyli wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece medycznej, ma duży potencjał w poprawie skuteczności systemu, a także obniżeniu kosztów i usprawnieniu opieki medycznej.

Neelie Kroes: Systemy opieki medycznej muszą skuteczniej korzystać z technologii cyfrowych

Z powodu starzenia się społeczeństwa systemy opieki medycznej na kontynencie są na skraju przepaści. Sytuacja ta tyczy się także Polski. Robiąc większy użytek z nowoczesnej technologii, przede wszystkim zaś internetu, możemy obniżyć koszty. Systemy opieki medycznej w Unii muszą skuteczniej korzystać z technologii cyfrowych – mówi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Wdrażając rozwiązania z zakresu e-zdrowia, szpitale i lekarze ogólni natrafiają na ogrom przeszkód, od braku wsparcia IT do niejasności unormowań prawnych. Dzięki innowacjom w dziedzinie e-zdrowia potrzebujący mogą otrzymać lepszą opiekę, a systemy opieki – zwiększyć swoją skuteczność.

Dzięki rozwiązaniom e-zdrowia pacjenci mogą mieć łatwiejszy i szybszy dostęp do usług medycznych, np. poprzez teleporady, internetowe konsultacje lekarskie czy zdalne monitorowanie stanu zdrowia. Dzięki temu mogą uniknąć niepotrzebnych wizyt w szpitalach i ośrodkach zdrowia, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

E-zdrowie jako rozwiązanie na kryzys w systemach opieki medycznej w Polsce i na kontynencie

Systemy opieki medycznej, które korzystają z e-zdrowia, mogą również zoptymalizować swoją pracę. Za pomocą elektronicznych kart pacjenta mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do informacji o pacjencie, dzięki czemu lekarze mogą szybciej i bardziej skutecznie diagnozować i leczyć choroby. Zautomatyzowane systemy informacyjne mogą również ułatwić zarządzanie informacjami medycznymi, a także poprawić jakość opieki medycznej.

Jednakże wprowadzenie rozwiązań e-zdrowia w systemie opieki medycznej nie jest łatwe i wymaga dużego nakładu pracy i środków. Konieczne są odpowiednie regulacje prawne, a także inwestycje w infrastrukturę i kadrę informatyczną, co w niektórych przypadkach może być kosztowne. Mimo to, e-zdrowie ma wiele korzyści dla pacjentów, systemów opieki medycznej i całego społeczeństwa. Wdrażając rozwiązania z zakresu e-zdrowia, można zwiększyć dostępność i skuteczność opieki medycznej, a także obniżyć koszty i poprawić efektywność systemów opieki medycznej.

By: NaDiecie