Informacje i porady o dietach

Z powodu starzenia się społeczeństwa systemy opieki medycznej na kontynencie są na skraju przepaści. Sytuacja ta tyczy się także Polski. Robiąc większy użytek z nowoczesnej technologii, przede wszystkim zaś internetu, możemy obniżyć koszty. Systemy opieki medycznej w Unii muszą skuteczniej korzystać z technologii cyfrowych – mówi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Wdrażając rozwiązania z zakresu e-zdrowia, szpitale i lekarze ogólni natrafiają na ogrom przeszkód, od braku wsparcia IT do niejasności unormowań prawnych. Dzięki innowacjom w dziedzinie e-zdrowia potrzebujący mogą otrzymać lepszą opiekę, a systemy opieki – zwiększyć swoją skuteczność

By: NaDiecie