Informacje i porady o dietach

Polacy zaczynają korzystać z niepublicznej opieki lekarskiej

W 2020 roku wartość rynku prywatnej opieki medycznej wyniosła ponad 26 miliardów PLN. W ramach wydatków osób zamieszkujących nasz kraj na niepubliczną opiekę zdrowotną najmniejszy wskaźnik wzrostu można zaobserwować w wydatkach na zakupy leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Największy poziom wzrostu wykazują ubezpieczenia zdrowotne i pakiety. Rynek ten z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie wciąż rozwijał się. Teraz wzrasta on znacznie szybciej niż inne segmenty gospodarki – jeśli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty, to tempo jest dwucyfrowe. Popularność zyskują łączone oferty, chociażby konto bankowe z pakietem medycznym.

Rośnie popularność ubezpieczeń zdrowotnych

Zauważalny jest trend rosnącej popularności ubezpieczeń zdrowotnych i pakietów opieki medycznej, a jednocześnie spowolnienie wzrostu wydatków na zakupy leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Może to wynikać z kilku czynników, takich jak rosnąca świadomość społeczna na temat znaczenia profilaktyki zdrowotnej, chęć zapewnienia sobie i swojej rodzinie kompleksowej opieki medycznej, a także rosnąca świadomość ekonomiczna, że ubezpieczenia zdrowotne mogą zapewnić oszczędności na kosztach leczenia w przypadku wystąpienia chorób lub urazów.

Polacy korzystają z niepublicznej opieki zdrowotnej

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2020 roku, aż 66% badanych deklarowało korzystanie z prywatnych usług medycznych. Najczęściej były to wizyty u lekarza specjalisty (53% badanych), diagnostyka obrazowa (30%) oraz usługi stomatologiczne (25%). Powody korzystania z prywatnej opieki medycznej mogą być różne, w tym dłuższe terminy oczekiwania na wizyty u specjalisty w publicznej służbie zdrowia, chęć uzyskania szybszej diagnozy lub bardziej indywidualnego podejścia do pacjenta.

Polacy korzystają z niepublicznej opieki zdrowotnej z różnych powodów. Oto niektóre z nich:

  1. Szybszy dostęp do lekarzy i specjalistów – w niepublicznych placówkach zdrowia często można uzyskać wizytę u lekarza lub specjalisty w krótszym czasie niż w publicznej służbie zdrowia.
  2. Wyższa jakość usług medycznych – niepubliczne placówki zdrowia często inwestują w nowoczesne technologie i zapewniają pacjentom wyższy standard opieki medycznej.
  3. Mniejsze kolejki do zabiegów i operacji – w publicznej służbie zdrowia czas oczekiwania na zabiegi lub operacje może być długi, natomiast w niepublicznych placówkach można je wykonać znacznie szybciej.
  4. Brak formalności – w niepublicznych placówkach zdrowia często nie ma potrzeby skierowania od lekarza pierwszego kontaktu ani oczekiwania w kolejce do rejestracji.
  5. Większy wybór lekarzy i placówek – pacjenci mają większy wybór lekarzy i placówek w niepublicznej opiece zdrowotnej, co pozwala na lepsze dopasowanie usług do swoich potrzeb.

Warto jednak pamiętać, że niepubliczna opieka zdrowotna jest zwykle droższa niż publiczna służba zdrowia, co może wpłynąć na decyzję pacjentów o wyborze opieki medycznej.

Czy Polacy są coraz zdrowsi?

Odpowiedź na to pytanie może być skomplikowana i wymaga bardziej szczegółowej analizy, ponieważ ogólny stan zdrowia populacji może być kształtowany przez wiele czynników, takich jak styl życia, dieta, środowisko, dostęp do opieki zdrowotnej, itp.

Można jednak powiedzieć, że zdrowie publiczne w Polsce w ostatnich latach poprawiło się. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), odsetek osób, które oceniają swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre, wzrósł w Polsce w latach 2013-2019 z 63,4% do 66,4%. W tym samym okresie nastąpił spadek liczby palaczy, a Polacy coraz bardziej dbają o aktywność fizyczną i zdrową dietę.

Z drugiej strony, istnieją również czynniki, które mogą wpłynąć negatywnie na zdrowie publiczne, takie jak rosnący problem otyłości i choroby związane z nią, a także niskie poziomy aktywności fizycznej u niektórych grup społecznych. Dlatego też, mimo pozytywnych tendencji, konieczne jest nadal monitorowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia publicznego w Polsce.

By: NaDiecie