Informacje i porady o dietach

Struktura składnika pokarmowego

suplementy diety współcześnie

Białko jest bardzo ważnym dla nas, dla każdego z nas składnikiem pokarmowym. Jednakże czy tak naprawdę wiemy, czym ono jest? Być może nie jest to dla nas najważniejsze, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, aby owo białko znalazło swoje miejsce w naszej codziennej diecie. Niemniej jednak spójrzmy nieco w głąb owego składnika pokarmowego i zobaczmy, czym ono jest. Białko to pewien związek organiczny, związek zbudowany z bardzo wielu cząsteczek, a konkretnie rzecz ujmując zbudowany z łańcuchów aminokwasów.

Aminokwasy w białku

To właśnie owe aminokwasy sprawiają, że białko jest dla nas takie pożyteczne, że jest jednym z ważniejszych składników pokarmowych. Poszczególne aminokwasy są ze sobą w białku powiązane wiązaniami peptydowymi. Cząsteczki białka mogą przybierać różne formy, aczkolwiek o tym tylko wspominamy, ponieważ z punktu widzenia przydatności białka dla naszego organizmu nie ma to większego znaczenia. Natomiast z pewnością istotne dla nas jest to, iż każda cząsteczka białka zawiera w sobie 50 lub nawet większą ilość owych aminokwasów. Przyjrzyjmy się jeszcze temu, jaki chemiczny skład jest odpowiedni dla białka. Możemy tutaj wyróżnić takie minerały jak węgiel, wodór, tlen, azot, siarka, fosfor, żelazo oraz magnez. Jeśli już rozkładamy białko na czynniki pierwsze, to z pewnością należy również wskazać na to, że dzielą się one na białka proste oraz białka złożone. W białkach prostych mamy do czynienia wyłącznie z obecnością aminokwasów. Co innego, jeśli mowa o białkach złożonych.

Inne składniki

Tutaj mamy, bowiem do czynienia z większą ilością składników, gdyż poza aminokwasami mamy również obecne składniki nieaminokwasowe, czyli tak zwane lipoproteiny. De facto nie musimy posiadać większej wiedzy na temat tego jak zbudowane jest białko, jaki jest podział białka, ale na pewno powinniśmy mieć świadomość tego, jak ważne jest białko dla każdego człowieka bez wyjątku, jakie są jego źródła oraz to, że białko nie może być gromadzone na zapas w naszym organizmie, a zatem powinno być dostarczane do niego każdego dnia bez wyjątku i w odpowiednich ilościach.

http://soft-nonsens.blogspot.com/

By: Bartek M.