Informacje i porady o dietach

Klasyfikacje reklamy

Reklama jest formą, która ma nakłonić potencjalnego klienta do zakupu. Jednak jej formy znacząco różnią się miedzy sobą, przez co można je typologizować ze względu na różne aspekty. Jednak najczęstszymi klasyfikacjami, są te skupiające się na celach, adresatach i rodzajach środków używanych do jej propagowania.

Rodzaje reklamy wg przekazu

Pierwsza z typologii koncentruje się na określeniu celu jaki taki przekaz ma spełniać. Ze względu na to wyróżnić możemy następujące rodzaje reklamy:

 • reklama informacyjna, która ma ukazać nabywcy jakie korzyści przyniesie mu zakup danego produktu
 • reklama przypominająca, która przypomina o już wcześniej reklamowanym produkcie,
 • reklama wspierająca, która w sprawach budzących kontrowersje ma jak najbardziej zmniejszyć możliwość negatywnego odbioru przekazu,
 • reklama osłonowa, stosuję się ją w wypadku wprowadzania na rynek nowych produktów tej samej marki, przez co wzbudza zaufanie w stosunku do nowych produktów,
 • reklama ukierunkowana, która nakreśla, gdzie dany produkt można znaleźć,
 • reklama profesjonalna, skierowana do profesji takich jak adwokat czy lekarz,
 • reklama porównawcza, która pozwala porównać aspekty danego produktu z podobnym,
 • reklama konkurencyjna to taka, która ukazuje dlaczego dany produkt jest lepszy niż inny,
 • reklama firmy, której ma na celu poinformowanie jej otoczenia o działaniach firmy, przez co wzbudza w odbiorcach zaufanie,
 • reklama agresywna, ukazuje produkt konkurencji w negatywny sposób, przez co skłania nabywców do zdecydowania się na produkt firmy zlecającej taką reklamę,
 • reklama prestiżowa adresowana jest do klientów wybrednych. Ma na celu ukazać najwyższą jakość i unikalność danego produktu,
 • reklama defensywna, która jest odpowiedzią na ataki konkurencji.

Rodzaje reklamy wg adresata

Druga z klasyfikacji koncentruje się adresacie przekazów. W tej kwestii możemy wyróżnić następujące typy:

 • reklamę konsumencką – adresowaną do nabywców produktu,
 • reklamę przemysłową – skierowaną do firm,
 • reklamę detalistów – kierowaną do miejsc sprzedaży detalicznej,
 • reklamę instytucjonalną – adresowaną do instytucji społecznych.

Rodzaje reklamy wg medium

Jeszcze inna typologia pozwala wyróżnić rodzaje reklam z uwagi na to, w jakich media jest ona stosowana, stąd też ich nazwy. Możemy tu wyróżnić reklamę:

 • prasową,
 • pocztowa,
 • uliczną,
 • radiową,
 • telewizyjną,
 • kinową,
 • internetową.

Mimo iż głównym celem reklamy zawsze jest skłonienie klienta do zakupu konkretnego produktu, to jak widać sposób budowania przekazów może się znacząco różnić z powodu różnych celów szczegółowych, mediów i grup adresatów do których jest skierowana.

By: Bartek M.