Informacje i porady o dietach

W Zgierzu zakończył się wczoraj kolejny etap modernizacji ciepłowni. Ten zakład stał się najbardziej istotnym producentem i dostawcą ciepła dla mieszkańców miasta. Poza mieszkańcami z usług ciepłowni korzysta także działający w bliskim parku przemysłowym Boruta-Zgierz sektor uprzemysłowiony. Oddany został do użytkowania zespół upustowo-kondensacyjny o mocy 20 MWe. W ubiegłym roku w elektrociepłowni oddano już nowy kocioł wodny szczytowo-rezerwowy o mocy cieplnej 18 MW, ogrzewany sieciowym gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim.

By: NaDiecie