Informacje i porady o dietach

Bezzasadne według obrońców środowiska naturalnego oskarżenia o korupcję bądź też ekoterroryzm doprowadziły do stworzenie Karty Etycznej – opublikowanego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta zrealizowana wykonana została przez ZSPZS. Stowarzyszenie to skupia wszystkie wiodące działające na rzecz ekologii ugrupowania z całej Polski. Priorytetowe założenia dokumentu to działania zgodne z regułą rzetelności jak i bezwzględnej jawności, kierowanie się szczerością oraz praworządnością czy też wyeliminowanie związków z potencjalnymi inwestorami.

By: NaDiecie