Informacje i porady o dietach

Od środy nie ma pieszego ruchu na granicy Białoruś – Polska. Ograniczenia obejmą także granice pomiędzy Białorusią a Łotwą i Litwą. Motywowane jest to brakami technicznymi po białoruskiej części przejść. Z powodu braku osobnych przejść dla pieszych musieli oni przechodzić pomiędzy samochodami. Rodzi to nie tylko trudności natury bezpieczeństwa, lecz także opóźniało ruch samochodowy. Przejścia graniczne zostały ograniczone dla pieszych do czasu wprowadzenia stosownych zmian. W ciągu ostatnich 8 miesięcy z przejść pieszych Białorusi z krajami UE skorzystało ponad 2.2 miliona osób.

By: NaDiecie