Informacje i porady o dietach

Rehabilitacja w Polsce – podstawowy poradnik

Rehabilitacja w Polsce - podstawowy poradnik

Proces rehabilitacji jest nieodłącznym elementem pozwalającym wielu osobom wrócić do pełni sił, do pracy, do swoich codziennych zajęć, do społeczeństwa. Mówiąc o rehabilitacji, należy oczywiście podejść do niej w sposób indywidualny. Każdy przypadek, każda choroba jest związana z nieco innym działaniem, z zastosowaniem nieco innych środków, działań, metod, sprzętu rehabilitacyjnego. Ważnym aspektem jest oczywiście dostęp do właściwego sprzętu. W różnych krajach ów dostęp jest zróżnicowany. Jak to jednakże wygląda w Polsce?

Dostęp do sprzętu

Sprzęt rehabilitacyjny oraz pomocowy to coś, co jest niezbędne. Do podstawowego sprzętu można zaliczyć:

  • – kule łokciowe, laski, balkoniki, chodziki,
  • – łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie,
  • – koncentratory tlenu, aparaty słuchowe, okulary, protezy, ortezy

Wszelki sprzęt jest umieszczony szczegółowo w stosownych dokumentach. Tam też można zapoznać się z zasadami finansowania zakupu owego sprzętu. W jaki zatem sposób można uzyskać owo dofinansowanie? Przede wszystkim należy uzyskać stosowne zlecenie od uprawnionego do tego lekarza. Z takim zleceniem można udać się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ, aby móc je potwierdzić. Następnie można udać się do sklepu medycznego, tudzież do producenta sprzętu rehabilitacyjnego, gdzie owo zlecenie można zrealizować. Wysokość dofinansowania dla danej osoby jest ściśle określona w stosownym rozporządzeniu.

Środki pochodzące z NFZ to nie jest jedyna możliwość finansowania sprzętu rehabilitacyjnego. Można także korzystać ze środków innych instytucji, w tym głównie mowa jest o PCPR. Tutaj decyduje kryterium dochodowe. Niezbędnymi dokumentami koniecznymi do złożenia w tejże instytucji jest stosowny wniosek, oświadczenie o dochodach jak również i orzeczenie o niepełnosprawności. Sprzęt rehabilitacyjny można także wypożyczyć na określony okres, aczkolwiek w tym względzie nie zawsze będzie można liczyć na dofinansowanie.

Zabiegi w czasie kuracji

Oprócz sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnym elementem jest dostęp do zabiegów rehabilitacji medycznej. Mowa głównie o fizjoterapii, o zabiegach kinezyterapii. W ramach środków NFZ można uzyskać skierowanie na takie zabiegi, aczkolwiek w dobie współczesnej mamy w tym względzie spore kłopoty związane z długim terminem oczekiwania. Niemniej jednak takie prawo pacjentom przysługuje. Szczegóły przysługujących zabiegów w ramach rehabilitacji konkretnego schorzenia również są ściśle określone w stosownych dokumentach.

Dostęp do sanatorium

Z zabiegów rehabilitacyjnych można korzystać w przychodniach, ośrodkach dziennego pobytu, we własnym domu. Można jednakże korzystać z nich w ramach turnusów rehabilitacyjnych. Te odbywają się w bardzo wielu różnych ośrodkach w całym naszym kraju. Aby móc z tej formy leczenia lub rehabilitacji skorzystać, należy uzyskać stosowne skierowanie od właściwego lekarza. Wniosek kierujący do sanatorium zawiera uzasadnienie, zawiera także sugerowane leczenie oraz lokalizację wyjazdu. Wniosek ten jest kierowany do Wojewódzkiego Oddziału NFZ, tam jest rozpatrywany, a następnie jest wydawana decyzja.

Zawiera ona zarówno zgodę na umieszczenie danej osoby na turnusie leczniczym lub rehabilitacyjnym jak również i szereg innych informacji. Mowa o zakresie proponowanych zabiegów, o terminie jak również o kosztach pobytu w sanatorium. Pacjent pryncypuje w pewnym zakresie w owych kosztach, aczkolwiek wysokość owych ponoszonych kosztów może być zróżnicowana. Faktem jest jednak to, warto jest z możliwości pobytu w sanatorium skorzystać.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem Visamed – sklep medyczny i rehabilitacyjny.

By: NaDiecie