Informacje i porady o dietach

Duszności – przyczyny i leczenie

duszności

Duszności to objaw, który zazwyczaj bardzo mocno niepokoi. Pojawiają się one nagle i najczęściej są kojarzone z chorobami układu krążenia lub układu oddechowego. Duszności mogą towarzyszyć bardzo poważnym chorobom, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, w których jest to objaw chwilowy bez większych konsekwencji. Nie należy jednak tych objawów nigdy lekceważyć, ponieważ zlekceważone mogą przyczynić się nawet do zgonu danej osoby.

Czym są duszności?

Czym de facto są owe duszności i czy każde problemy z oddychaniem można już nazwać właśnie dusznościami? Na pewno w przypadku ich wystąpienia nie można panikować, nie można podejmować pochopnych decyzji. Wpadnięcie w panikę może być bowiem powodem do tego, że owe objawy mogą się jeszcze bardziej nasilić. Jeśli mielibyśmy najkrócej scharakteryzować to, czym są owe duszności, to należałoby wskazać na uczucie dyskomfortu przy oddychaniu, niemożność nabrania powietrza pełną piersią, czyli najprościej mówiąc po prostu kłopoty ze swobodnym oddychaniem. Duszność może mieć bardzo różny przebieg.

Przebieg ostry i łagodny

Można mówić o przebiegu ostrym, półostrym jak i o przebiegu przewlekłym. Jeśli mamy do czynienia z ostrym przebiegiem duszności, to prawdopodobna przyczyna takiego stanu zdrowia może mieć miejsce chociażby w odmie opłucnowej, w zatorowości płucnej, astmie czy też w dostaniu się ciała obcego do układu oddechowego. Często nagle pojawia się nagły i ostry ból w klatce piersiowej, nagłe trudności w oddychaniu, oddech jest niepełny, jest przyspieszony, płytki. Jeśli pojawia się nagły kaszel, to zazwyczaj można mówić o podejrzeniu dostania się ciała obcego do układu oddechowego. Mamy również do czynienia z podostrym atakiem duszności. Sprowadza się on do tego, że objawy występują w ciągu kilku godzin. Mowa jest między innymi o takich możliwych przyczynach owego stanu jak zapalenie płuc, jak choroba wieńcowa, tamponada, wysięk do osierdzia jak również zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Duszności przewlekłe

Jak już wyżej wspomnieliśmy, z dusznościami możemy mieć także do czynienia w formie przewlekłej. Ta forma może wystąpić w przeciągu kilku godzin, ale jednocześnie też można mówić o jej wystąpieniu w przeciągu kilku lat. Jeśli mowa o przewlekłej formie duszności, to może się ona odnosić do takich przyczyn jak chociażby obturacyjna choroba płuc, zbierający się płyn w jamie opłucnej, choroba śródmiąższowa płuc, stabilna choroba wieńcowa, niewydolność sercowa, niedokrwistość oraz brak aktywności fizycznej. Jak więc widać, jeśli jest to ostatnia z wymienionych przyczyn, znacząco łatwiej jest usunąć ją i pozbyć się owych duszności. To jednak nie wszystkie możliwe przyczyny związane z przewlekłymi dusznościami.

Można tutaj wskazać także na toksyczne uszkodzenie dróg oddechowych, na zaburzenia mięśnia brodawkowego lub jego pęknięcie, zawał serca, niestabilną dławicę piersiową, porażenie przepony czy też również można tutaj mówić o zaburzeniach lękowych, czyli inaczej mówiąc o tak zwanej hiperwentylacji. Duszności nigdy nie powinny powodować panicznego podejścia do tego zjawiska. Niemniej jednak nie można równocześnie też nigdy ich bagatelizować, ponieważ zawsze będą one miały mniej lub bardziej konkretną przyczynę swojego występowania. Duszności należy zbadać, a tym samym koniecznym elementem staje się w tym miejscu udanie się na wizytę do lekarza ogólnego, który następnie powinien skierować na konkretne badania lekarskie lub skierować do konkretnego lekarza specjalisty. Istotnym elementem jest bowiem poznanie przyczyn tej dolegliwości.

By: Aneta R.