Informacje i porady o dietach

Rehabilitacja, czyli jak dojść do formy?

rehabilitacja

Złamania i urazy, potrzebują często długiego leczenia. Po jego zakończeniu z kolei niezbędna jest rehabilitacja, aby powrócić do zdrowia. Czasem jednak ten proces jest bardzo skomplikowany. Na pewno jednym z bardziej skomplikowanych urazów, z jakimi możemy mieć do czynienia, jest zwichnięcie stawu barkowego. To kontuzja, która powoduje trwałe uszkodzenia stawu i tym samym do końca życia należy szczególnie uważać, aby nie dopuścić do ponownego zwichnięcia. Po przebytym leczeniu, po przebytej rehabilitacji może bowiem dochodzić do sytuacji, w której ów bark będzie wypadał ze stawu, z panewki. Ostatecznie może dojść do konieczności wykonania specjalnej operacji chirurgicznej w celu zrekonstruowania stawu barkowego.

Trudna rehabilitacja

Jak podkreślają lekarze, zwichnięcie stawu barkowego jest kontuzją bardziej groźną niż złamanie tej czy też innej kości. Samo leczenie nie jest trudne ani też skomplikowane, ponieważ sprowadza się do nastawienia kości, a następnie do jej unieruchomienia na pewien czas, przy czym zazwyczaj jest to okres czterech tygodni. Leczenie nie jest skomplikowane, ale jeśli chodzi o rehabilitację, to tutaj zaczynają się schody. Rehabilitacja powoduje bowiem sporo bólu, przez który trzeba przejść. Jeśli nie będziemy się odpowiednio rehabilitować, to niestety nasz staw barkowy nie odzyska pełnej sprawności. Jedna z bardziej groźnych kontuzji stawów, kontuzji kości, ale oczywiście przy odpowiednim działaniu, przy odpowiednim procesie rehabilitacyjnym możemy mówić o możliwości odniesienia pełnego sukcesu. Zawsze jednak musimy zachować szczególną ostrożność.

By: Aneta R.