Informacje i porady o dietach

Gazoport w Świnoujściu jest jedną z najważniejszych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, aktualnie wdrażanych inwestycji. Dzięki wysokiej w tej porze roku temperaturze roboty mogły być prowadzone również w zimie. Na miejscu budowy pracuje codziennie ponad 1000 osób. Wykonawcą gazoportu w Świnoujściu jest międzynarodowe konsorcjum z firmą SAIPEM na czele. Umowa przewiduje sfinalizowanie prac do końca tego roku. Regularny odbiór gazu szacowany na 30% zapotrzebowania kraju (w przybliżeniu 5 mld metrów sześciennych) będzie możliwy w roku 2015. Gazoport to {pierwsza inwestycja|pierwszy terminal) tego rodzaju nie tylko w Polsce, ale całej Europie Wschodniej.

By: NaDiecie