Informacje i porady o dietach

Od ubiegłego roku w dalszym ciągu trwają pertraktacje w kwestii sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice. Kompania Węglowa chce spieniężyć tę kopalnię, gdyż potrzebuje środków na inwestowanie w innych swoich placówkach. Z drugiej strony Jastrzębska Spółka Węglowa posiada obecnie odpowiedni budżet, żeby dokonywać kolejnych inwestycji. Rozmowy trwają, ponieważ każda firma chciałaby uzyskać możliwie najbardziej korzystną dla siebie ofertę. Transakcja powinna zostać zrealizowana do końca czerwca 2014 roku. Nic jednakże nie zostało jeszcze przesądzone, i być może kopalnia w Szczygłowicach ostatecznie nie zmieni właściciela.

By: NaDiecie