Informacje i porady o dietach

Aktualny kryzys na Ukrainie zapewne uświadomi państwom europejskim, że najwyższy czas na wdrożenie przemian w gospodarce paliwowej. Na obecną chwilę tylko jedno państwo należące do UE, Dania, nie importuje energii. Wszystkie państwa unijne w większym lub mniejszym stopniu są zależne od dostaw energii (a także paliw) z zewnątrz. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Ponad 30% zużywanej w naszym kraju energii pochodziła z importu. Mowa o bezpieczeństwu energetycznym pojawia się z powodu kryzysu na linii Rosja-Zachód. Groźba sankcji gospodarczych wobec Rosji może w równym stopniu negatywnie odbić się również na pozostałych krajach Europy. Rosja jest w tej chwili największym eksporterem energii i paliw na naszym kontynencie.

By: NaDiecie