Informacje i porady o dietach

Biuro prasowe firmy PKN Orlen udzieliło informacji, jakoby zaczęcie regularnego pozyskiwania gazu łupkowego w Polsce przed 2020 rokiem było mało realne. Na przeszkodzie stoją w głównej mierze różnej natury bariery prawne i podatkowe. Nie wiadomo jeszcze jakiego rzędu koszty będą wiązały się z rozpoczęciem wydobywania gazu, zaś obciążenia natury koncesyjnej z pewnością będą wysokie. Dlatego PKN Orlen, które odpowiada za wykonanie ponad 15% dotychczasowych odwiertów technicznych, sceptycznie ocenia możliwości bliskiego uruchomienia wydobycia. Tempo aktualnie wdrażanych prac oraz zainteresowanie głównych inwestorów w głównej mierze determinowane są poprzzez uwarunkowania prawne powiązane z całością inwestycji.

By: NaDiecie