Informacje i porady o dietach

Grzywna za wybrakowaną archiwizację czasu pracy kierowcy

Spora liczba kierowców podchodzi lekceważąco do potrzeby mienia pełnego udokumentowania przez kierowcę swojej aktywności w danej dobie, i faktu nieprowadzenia pojazdu. Srogie konsekwencje grożą nie jedynie jemu samemu, lecz również innym osobom.

Grzywna, który grozi kierowcy z tego powodu to 100 zł za każdy dzień złego udokumentowania. Niemożność przedstawienia dokumentów monitorujących pracę kierowcy 28 dni do tyłu w ciągu kontroli drogowej skutkuje nie tylko mandatem dla prowadzącego, lecz również mandatem dla osoby zarządzającej logistyką w wysokości 500 zł.

By: NaDiecie