Informacje i porady o dietach

W zestawieniu rocznym wzrost płac wyniósł 4.8% w zeszłym miesiącu. Zaskoczyło to analityków. Prognozowany był wzrost wielkości 0.5%. Jednocześnie mamy do czynienia z rekordowo niskim wskaźnikiem inflacji, która wyniosła tylko 0.2%. Według analityków Polacy wkrótce powinni zacząć w końcu zauważać więcej pieniędzy w kieszeni. Poprawiła się jednocześnie sytuacja z miejscami pracy, ale była to jedynie nieznaczna zmiana na lepsze. W drugim półroczu tego roku przewidywane jest ożywienie gospodarcze, które pociągnie za sobą wzrost zatrudnienia, w pierwszej kolejności w przetwórstwie oraz w budownictwie.

By: NaDiecie