Informacje i porady o dietach

Szefowie resortów gospodarki Francji oraz Niemiec zlecili przygotowanie kolektywnego projektu aktywizacji gospodarki. Eksperci otrzymali polecenie stworzenia programu reform, które poprawią sytuację w obu krajach. Niemiecka gospodarka jest obecnie w korzystniejszym położeniu, jednak nie oznacza to, że jej sytuacja jest w porządku.

Wstępny plan zostanie oddany w listopadzie. Wspólna akcja ma zbliżyć {Berlin oraz Paryż|Paryż oraz Berlin. Aby wyjść naprzeciw nowej recesji w strefie euro niezbędne będą przede wszystkim szeroko zakrojone, długofalowe inwestycje w infrastrukturę.

By: NaDiecie