Informacje i porady o dietach

Nowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy mówi, że okres zatrudnienia na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Po tym terminie umowa automatycznie stanie się umową na czas nieokreślony. Projekt został przesłany do specjalistycznej konsultacji, które będą trwać do 21-go listopada. Intencją jest wyeliminowanie przypadków niezasadnego zawierania terminowych umów o pracę, w sytuacji, gdy powinny być one na czas nieokreślony. Znowelizowany art. 251 ma określać skutki przekroczenia wspomnianego czasu jak i limitu ilości zawieranych umów.

By: NaDiecie