Informacje i porady o dietach

W zeszłym roku wartość rynku prywatnej opieki medycznej wyniosła ponad 35 miliardów PLN. W ramach wydatków osób zamieszkujących nasz kraj na niepubliczną opiekę zdrowotną najmniejszy wskaźnik wzrostu można zaobserwować w wydatkach na zakupy leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Największy poziom wzrostu wykazują ubezpieczenia zdrowotne i pakiety. Rynek ten z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie wciąż rozwijał się. Teraz wzrasta on znacznie szybciej niż inne segmenty gospodarki – jeśli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty, to tempo jest dwucyfrowe. Popularność zyskują łączone oferty, chociażby konto bankowe z pakietem medycznym.

By: NaDiecie