Informacje i porady o dietach

Dom Badawczy Maison przeprowadził ankietę z której wynika, że 88% naszych rodaków twierdzi, że podatki w Polsce są zbyt wysokie. Nie jest to niespodzianką, ponieważ wysokie podatki nigdy nie darzone były poparciem. Po długich latach obiecywania przez państwo lepszego standardu usług publicznych, Polacy mają coraz więcej wątpliwości, czy te fundusze są rzeczywiście najlepiej rozdystrybuowane. Znacząco rośnie niezadowolenie z aktualnego systemu podatkowego. Wzrasta poparcie dla podatku liniowego, jednakże najmniej otwarte na podatek linowy są osoby po 55 roku życia.

By: NaDiecie