Informacje i porady o dietach

Zeszły rok uznać można za bardzo pozytywny jeżeli patrzymy na wskaźnik polskiego eksportu, zanotował on wzrost o ponad 9%. w największym stopniu motorem rozkręcającym gospodarkę. Eksperci twierdzą, że do roku 2020 możemy w dalszym ciągu spodziewać się ciągłego wzrostu polskiego eksportu o 8-10% w skali roku. Problemem, który wskazują eksperci jest fakt, iż nasze przedsiębiorstwa za mało uwagi poświęcają rynkom zewnętrznym, znajdującymi się poza granicami Unii Europejskiej. Jedynie 23% eksportu skierowane zostało do państw nie należących do Unii. Dane te pochodzą z 2012 roku.

By: NaDiecie