Informacje i porady o dietach

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi korzyści z wprowadzenia bezpłatnego podręcznika, kontrola rozpocznie się w listopadzie. Prezes NIK zapowiedział, iż urzędnicy sprawdzą nade wszystko jak wprowadzenie bezpłatnego podręcznika wpłynie na wydatki ponoszone przez rodziny na zakup pomocy dydaktycznych. Najwyższa Izba Kontroli oceni także wartość tejże publikacji. Kontrola podręczników planowana była od dłuższego czasu i zbiegnie się w czasie z wprowadzeniem bezpłatnego elementarza. Początek akcji zapowiedziano na listopad. Wnioski opublikowane zostaną na początku przyszłego roku.

By: NaDiecie