Informacje i porady o dietach

W Wielkiej Brytanii powstanie pierwsza od ćwierćwiecza kopalnia węgla. Zarysy przypuszczają przyjęcie na etat blisko 50 pracowników. Inwestorzy są w trakcie negocjacji umów na dostawy surowca do sąsiednich elektrowni węglowych. Angielska energetyka węglowa opiera się w dużej większości na imporcie surowca. Lokalne wydobycie węgla w Wielkiej Brytanii wyniosło w 2013 roku 13 mln ton, co wskazuje na spadek o 24% wobec uprzedniego roku. W rejonie, w jakim ma zostać otwarta kopalnia, znajduje się wciąż dużo niewielkich złóż węgla stosunkowo blisko powierzchni. Firma ma być rozporządzana przez spółkę pracowników.

By: NaDiecie